Suomi elää älystä

post thumb
Teknologia
kirjoittanut Kati/ 06 Feb 2021

Suomi elää älystä

Suomi elää älystä on sanonta, joka minulle on jäänyt mieleen eräästä lukemastani teknologiaa ja tekoälyä koskevasta artikkelista. Siinä keskusteltiin teknologian lisäksi myös siitä, miten naisia saa houkuteltua teknisille aloille. Mimmit koodaa on yksi hyvä mahdollisuus tähän tarkoitukseen. Yksinomaan naisille järjestetyt kurssit ja workshopit ovat hyvä ajatus. Siinä kynnys osallistua ohjelmoinnin opetukseen saattaa olla pienempi, koska kaikki mukana olevat osallistujat ovat naisia.

Suomi elää älystä tarkoittaa myös maassamme jatkuvasti tapahtuvaa digitalisaatiota ja teknologian kehitystä. Tekoäly on yksi vahva tekijä tulevaisuudessa. Tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on kasvussa ja sitä voidaan ottaa käyttöön alasta riippumatta.

Mitä tekoäly on?

Tekoälyllä tarkoitetaan sellaista konetta, jolla on kyky käyttää ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten oppimista, suunnittelemista, päättelyä sekä luomista. Muutama vuosi sitten olisi voinut ajatella, että tämä kuulostaa tieteiselokuvalta, mutta älykäs Suomi sivulla vakuutamme, että tämä on Suomessakin tulevaisuuden trendi.

Tekoälyn avulla erilaiset tekniset järjestelmät on mahdollista saada havainnoimaan ympäristöään, käsittelemään näitä havaintoja ja ratkaisemaan ongelmia tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Suomi elää älystä myös tässäkin suhteessa, sillä näiden laitteiden määrä kasvaa koko ajan. Koneita yritetään saada oppimaan kokemuksen perusteella ja suorittamaan inhimillisiä tehtäviä.

Tekoäly ja sen tuomat mahdollisuudet

Alla on listattu muutama asia siitä, mihin erilaisiin tarkoituksiin tekoälyä on mahdollista soveltaa. Sitä käytetään jo nyt erilaisissa arjen sovelluksissa.

-Hakukoneet, nettiostokset ja mainonta

-Konekäännökset ja digitaaliset avustajat

-Autot, älykkäät kodit, infrastruktuuri ja kaupungit

Tulevaisuuden tekijät

Uuteen teknologiaan ja älykkäisiin ratkaisuihin tarvitaan koko ajan lisää uusia tekijöitä. Naisten houkutteleminen alalle tuntuu olevan suhteellisen hidasta. Monet yritykset ovat lähteneet houkuttelemaan naisia tälle, vielä hyvin miesvaltaiselle alalle. Mimmit koodaa on yksi hyvä esimerkki kasvattaa rautaisia osaajia IT-alalle.

Tekoäly ja robotiikka kuulostavat kuin viesteiltä tulevaisuudesta, joltakin joka ei vielä ole totta. Kuitenkin nämä teknologiat ovat monessa paikassa jo käytössä. Robotin ei tarvitse olla ihmisen muotoinen kone, vaan se voi olla mikä tahansa ihmistyövoiman korvaava laite. Oli pohjalla sitten Mimmit koodaa tai jokin muu alan koulutus, on varmaa, että aika tällä alalla ei käy pitkäksi.