Tietotekniikkataidot

post thumb
Teknologia
kirjoittanut Kati/ 11 Dec 2021

Tietotekniikkataidot

Tietotekniikkataidot ovat tärkeässä asemassa nykypäivänä kaikkien ihmisten elämässä. Yhteiskunta jatkaa omaa tietään kohti digitalisaatiota ja tietotekniikka on yhä suuremmassa roolissa niin työpaikalla kuin arjessa. Perustason tietoteknisiin taitoihin kuuluvat muun muassa internetin käyttäminen, sähköpostien lukeminen, tiedostonhallinta ja tavallisten oheislaitteiden liittäminen tietokoneeseen onnistuneesti. Vaativammat taidot taas punnitaan esimerkiksi ohjelmistokehityksessä ja 3d -grafiikan tekemisessä. Tässä artikkelissa käymme tietoteknisiä taitoja eri näkökulmista ja mitä hyötyä niistä voi olla vaikkapa nettikasinolla.

Tietotekniikkataidot oppii sekä arjessa että koulussa

Tietotekniikan koulutus on monipuolista Suomessa, sillä sitä voi opiskella kaikilla opintoasteilla. Ensimmäiset tietotekniikan tunnit pidetään jo ala-asteella, joten pienenä se on vitsa väännettävä. Yläasteella jo hieman syvennytään aiheeseen, josta voi edetä aina mielenkiinnon mukaan ammattikouluun. Suomessa on lukuisia ammattikouluja, joissa voi opiskella tietotekniikkaan liittyviä asioita. Opinnoissa voi syventyä tietotekniikan eri aloihin kuten verkkotekniikkaan.

Ammattikoulun jälkeen opiskeluja voi jatkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, joissa opetus on jo hyvin syvällistä ja monipuolista. Koulutuksen lisäksi tietoteknisiä taitoja voi opiskella myös vapaa-ajalla, sillä internet on täynnä erilaisia tutoriaaleja ja opetussivustoja. Niiden avulla voi opiskella juuri niitä asioita, jotka itseä kiinnostaa. Monet kouluja käyneet tietotekniikan alan osaajat painottavat harrastuksien merkitystä omien taitojen lähteenä.

Tietotekniikan koulutus on monipuolinen kokonaisuus

Tietotekniikkataidot koostuvat hyvin monesta eri asiasta, kuten ohjelmoinnista, websivujen tekemisestä, suunnittelusta tai verkkoon ja sen toimintaan liittyvistä asioista. Jokainen voi siis valita itselleen sopivan vaihtoehdon, mikä on tärkeää motivaation kannalta. Viime vuosikymmeninä on puhuttu paljon myös pelialasta, jossa tarvitaan monenlaisia tietotekniikan osaajia. Ohjelmoijien, suunnittelijoiden ja käyttöliittymäsuunnittelijoiden lisäksi pelialalla tarvitaan myös luovuutta, sillä tarinat ja hahmot tarvitsevat kertojat ja kuvittajat.

Tietotekniikkataidot kuuluvat osana lähes kaikkiin ammatteihin nykypäivänä. Toimistotyöntekijöiden tulee hallita yhä suurempi määrä erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös autonasentajat, rakennusmiehet sekä monet muut ammatit tarvitsevat yhä enemmän tietotekniseen osaamiseen liittyviä taitoja. Näin ollen tietotekniikan opiskelu hyödyttää lähes kaikkia ihmisiä ainakin jollakin tasolla.

Tietokoneet vievät nettikasinot uudelle tasolle

Tietotekniikka on ollut keskeinen osa myös nettikasinoiden kehittymistä viime aikoina. Esimerkiksi Galaksino casino olisi hyvin erilainen, ellei tietokoneiden laskentateho ja verkkotekniikka olisi kehittynyt riittävälle tasolle. Reaaliaikainen pelaaminen tarvitsee paljon tekniikalta, sillä pelaajia saattaa olla useita saman aikaan ja pelien on toimittavat luotettavasti. Nettikasinoilla liikkuu paljon rahaa ja arkaluontaisia tietoja, joten vastuu on suuri. Ilman kunnollisia järjestelmiä tämä ei olisi mahdollista.

Tietoliikenne ja sen luotettavuus ovat keskeisessä osassa nettikasinoiden reaaliaikaisessa toiminnassa. Ilman riittävän nopeita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä pelaaminen olisi mahdotonta. Viime aikoina olemme saaneet todistaa sitä, miten puhelimien ja niiden langattomien tiedonsiirtotekniikoiden kehitys on johtanut siihen, miten ja missä nettikasinoita pelataan.

Tietotekniikkataidot on tulevaisuuden lukutaito

Älykäs Suomi haluaa korostaa tekniikan merkitystä myös tulevaisuudessa, sillä sen kehitystä ei näytä pysäyttävän mikään. On hyvin todennäköistä, että yhteiskunnan erilaiset toiminnot tulevat toimimaan tietokoneilla ja automaatio näyttelee suurta osaa lähes kaikessa. Kauppojen kassoista tulee todennäköisesti itsepalvelukassoja ja posti tuo paketit joko dronen avulla tai itsestään ohjautuva auto tuo ne pihaasi.

Koska tekniikalla on niin tärkeä osa myös tulevaisuudessa, tietoteknisten taitojen harjoitteleminen on kaikille tärkeää. Suurin osa yhteiskunnan toiminnasta perustuu kohta tietotekniikkaan, joten niiden taitojen syventäminen tulee tarpeelliseksi niin sairaanhoitajalla kuin opettajalla.

Tietotekniikkataidot tulevat tarpeeseen myös nettikasinoilla ja muilla internetin tarjoamilla viihdesivustoilla. Vain tulevaisuus kertoo sen, mitä kaikkea tekniikan nimissä tullaan vielä kehittämään. Esimerkiksi VR-lasien kehitys johtaa mielenkiintoisiin kehityskulkuihin nettikasinoiden osalta, sillä pelaajat voivat kokea kohta todellisen kasinotunnelman missä tahansa. Älykäs Suomi jääkin mielenkiinnolla seuraamaan tekniikan kehitystä ja sitä, minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan tietotekniikan osalta.